Погледајте званично мишљење ЗУОВ-а о информационим софтверским решењима Академије Филиповић која потврдуђу вишегодишње залагање у оквиру области унапређења софтверских решења која се користе у образовним установама:

misljenje-zuov

Електронски портфолио

Добитник Дискоболос награде у категорији Образовање

Право из програмерске ризнице Академије Филиповић, дуго најављивана web апликација Електронски портфолио за наставнике и ученике, ових дана угледала је светлост битова на интернету, на адреси http://mojportfolio.nasaskola.rs

Прaвилником o стaлнoм стручнoм усaвршaвaњу и стицaњу звaњa нaстaвникa, вaспитaчa и стручних сaрaдникa, oбjaвљeнoм у „Службeнoм глaснику РС“ брoj 13, oд 24. фeбруaрa 2012. гoдинe, чл. 20, прeцизирaнa je зaкoнскa oбaвeзa изрaдe пoртфoлиja прoфeсиoнaлнoг рaзвoja.

Сазнајте више...